PLEASE ENTER CODE TO GET TO ORIGINAL PAGE

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ

Bước 1: Mở tab mới, truy cập Google.com

Bước 2: Gõ tìm từ khóa buy reviews on google

Bước 3: Bấm vào website như trong hình ảnh bên dưới ở trang 1 (Nếu trang 1 không có hãy tìm ở trang 2, 3 hoặc 4 nhé)

Bước 4: Cuộn xuống cuối trang, Click vào nút chờ đợi hết thời gian để lấy mã.

Bước 5: Sao chép và nhập mã để lấy link gốc.


Bạn không lấy được mã?

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ